fbpx
articles

אילוסטרציה. צילום: שאטרסטוק

עדכון: מענקים לנכים על רקע הקורונה, פברואר 2021

בשנת 2018 פרצה מחאה חריפה של פעילים למען זכויות הנכים, אשר מחו על גובה קצבאות הנכות. לטענת המוחים, שיעור הקצבה נמוך משכר המינימום הקבוע לעובדים במשק, ובכך מלמד שאין הוא מאפשר מינימום מחיה לנכים אשר אינם יכולים לצאת לעבודה.

יש לזכור שקצבאות הנכות משולמות לאנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. חלק מהנכים אינם יכולים לעבוד ולהשתכר כלל, ומכאן שקיומם ומחייתם תלויים בקצבה הנכות המשולמת על ידי בטוח לאומי.

המחאה בלטה בחריפותה. מאות נכים יצאו לרחובות, מספר פעמים נחסמו צירי כבישים ראשיים לתנועת כלי רכב, הנכים הביעו זעקתם, והציבור כולו סבל מהפגנות ומחאות ששיבשו את סדר החיים. כל אמצעי התקשורת סקרו בהרחבה את המחאה וההפגנות ברחבי הארץ.

התיקון לחוק ומענק הקורונה

בעקבות גל המחאה הזה התקבל תיקון לחוק הביטוח הלאומי, במסגרתו נכללו שורה של צעדים אשר הגדילו את קצבאות הנכות (נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה ואזרח ותיק נכה). בנוסף, נקבע כי שר האוצר ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יבחנו את הגדלת שיעור קצבאות הנכות באופן מדורג בשנים 2020 ו-2021, ויגישו לממשלה את המלצותיהם בעניין עד סוף שנת 2019, לרבות המקורות התקציביים הדרושים לכך.

המלצות השרים להעלאת הקצבאות, שסכומן המוערך הינו במיליארדי שקלים, אמורה להיות נסמכת על תקציב המדינה, במסגרת תכנית כלכלית כוללת. אך כידוע, נכון לכתיבת שורות אלה בפברואר 2021, התקציב לשנים אלו טרם הובא לדיון וטרם הובא לאישור.

בתקופת משבר הקורונה, העלו הנכים דרישתם לעמוד בהתחייבות להעלאת הקצבאות, בטענה שנסיבות המשבר משפיעות לרעה גם על רמת החיים שלהם, ומכל מקום יש לעמוד בהתחייבויות שנתנו להם בעקבות המחאה הקודמת.  

בעקבות זאת כבר באוקטובר 2020, הוחלט על מתן מענק חד-פעמי, חלף הגדלת קצבאות הנכות, שיוענק לזכאי קצבאות נכות וכן לזכאי קצבאות אזרח ותיק בגובה קצבת נכות. המענקים יהיו בגין כל חודש בו היו זכאים לקצבאות נכות בשנת 2020, בשתי פעימות.

עתה, הוצע להאריך את מתן המענקים החד-פעמיים למקבלי קצבאות נכות שניתנו, כך שיינתנו גם בעבור החציון הראשון של שנת 2021 בשתי פעימות בסופו של כל רבעון.

שינוי קבוע של הקצבאות לפי המתווה המקורי יוכל להתבצע רק בעת אישור של חוק התקציב, ועל כן הוצע להמירו במענקים כאמור. 

לאחרונה פורסם תזכיר התיקון לתגובת הציבור בהליך מקוצר מתוך מטרה להעבירו בזריזות.

——

עמוס רוזנצוויג הוא עורך דין, משפטן ומרצה, היועץ המשפטי הראשי של המוסד לביטוח לאומי.

אהבתם? הישארו מעודכנים במאמרים נוספים בנושא ביטוח לאומי ומשפט ציבורי ועקבו אחר דף הפייסבוק 'עו"ד עמוס רוזנצוויג – ביטוח לאומי ומשפט ציבורי'. לחצו כאן

צור קשר

ליצירת קשר עם עו"ד עמוס רוזנצוויג ניתן לשלוח דואר אלקטרוני
לכתובת: ar@amosrosenzweig.co.il
או להשאיר פרטים בטופס הבא: