fbpx
articles

אילוסטרציה. צילום: שאטרסטוק

מי ישלם על הבידוד? ריכוז תנאי הזכאות למעסיקים

חובת הבידוד הוטלה על אזרחים רבים בעקבות חשש להידבקות במחלת הקורונה, ובשל הרצון לקטוע את שרשרת ההדבקה. מצב זה הוביל לכך שעובדים רבים נאלצו להיעדר מעבודתם לתקופות משתנות, לעתים אפילו שבועיים ימים ויותר.

שאלות רבות הועלו בקשר להתנהלות בתקופת הבידוד, ובעיקר: על מי מוטלת חובת שכרו של העובד, ומי ישפה את המעסיק ששילם את השכר לעובד ששהה בביתו ולא עבד?

ובכן, הרי בפניכם עיקרי ההסדרים של תשלומי ביטוח לאומי למעסיקים בגין שכר עובדים בתקופת שהותם בבידוד.

מתי זכאים לתשלום ומתי לא?

מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד, החל מה-1.10.20 ועד ה-31.3.21, יוכלו לקבל דמי בידוד מביטוח לאומי עבור ימי הבידוד של העובדים.

מעסיק יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד  אם הוא עונה על 2 התנאים הללו:

1. הוא שילם לעובד שכר ימי מחלה עבור שהייתו בבידוד.

2. תיק הניכויים שלו פעיל, והוא דיווח על העסקת עובדים.

ישנם מקרים שבהם לא יהיה המעסיק זכאי לתשלום, עד לתיקון הדיווחים: במידה ותיק המעסיק שלו לא היה פעיל בתקופות הבידוד, אם הוא דיווח על אי-העסקת עובדים בחודש של תקופת הבידוד או חסר דיווח בחודש של תקופת הבידוד. זאת בנוסף למקרה שבו מספר העובדים בתביעה גבוה מסך העובדים שעליהם דיווח המעסיק בדיווח החודשי (102 כל החוזים + תושבי חוץ).

ישנם מעסיקים שבהגדרה אינם זכאים לתשלום עבור ימי הבידוד של העובדים:

• משרדי ממשלה

• גוף מתוקצב מתקציב המדינה (כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט חברה ממשלתית)

• קופות החולים ותאגידי בריאות

• גופים הנתמכים על ידי הממשלה שהיקף התקציב הממשלתי שלהם הוא לפחות 25% מתקציב הגוף.

• מוסד חינוכי ומוסדות להשכלה גבוהה עם היתר, שהממשלה השתתפה בתקציבם בשנת 2019 לפחות ב-40% מהתקציב.

עבור אילו עובדים ניתן לקבל תשלום?

עובדים ששוהים בבידוד וניתן לקבל עבורם תשלום הם:

• עובד ישראלי שעובד בישראל – כולל עובד במשק בית, חברי קיבוץ ועובד בעל שליטה.

• עובד זר או תושב שטחים שעובדים בישראל בהיתר. התשלום יינתן עבור עובד שנעדר מעבודתו כיוון שהוא חייב בבידוד, והבידוד דווח למשרד הבריאות.

התשלום יינתן גם במקרים שבהם העובד שוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו – הזכאות היא אם הילד מתחת לגיל 16 או אם הילד מעל גיל 16 אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות. האמור חל גם על משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו.

מקרה נוסף הוא אם העובד חזר מחו"ל ממדינה אדומה שבה עבד בשליחות מעסיקו.

כמובן ישנם גם מקרים שבהם הביטוח הלאומי לא ישלם עבור תקופת הבידוד של העובד. למשל אם העובד המשיך לעבוד עבור המעסיק בשכר בזמן תקופת הבידוד – כיוון שלעובד מגיע שכר עבודה (אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד, ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים). מקרים נוספים הם כאשר העובד נכנס לבידוד עקב חזרתו מנסיעה פרטית לחו"ל או שהוא שהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת – אז יהיה זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת.

עבור אילו תקופות בידוד יקבל המעסיק תשלום?

חשוב להדגיש כי העובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות ולהגיש למעסיק העתק מהדיווח. על המעסיק לשמור את האישור למקרה ויידרש להציגו. ניתן לקבל אישורים למייל ממשרד הבריאות רטרואקטיבית מ-1.10.2020.

לתשומת לב המעסיקים, התשלום של ימי הבידוד מביטוח לאומי יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות. לכן חשוב לוודא כי העובד מדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. אם העובד דיווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח.

כאמור, מעסיק יוכל לקבל תשלום עבור תקופות הבידוד של העובדים מתאריך 1.10.2020 ועד 31.3.2021.

משך הבידוד המקסימלי בתקופה אחת בודדת הוא 14 יום. עם זאת, במצבים האלה ניתן לקבל תשלום עבור תקופת בידוד מעבר ל- 14 ימים במקרים אלו:

• תקופות עוקבות – העובד סיים בידוד ונכנס מיד לבידוד נוסף ללא הפסקה ביניהם.

• חפיפה בין תקופות בידוד – העובד נכנס לבידוד ובמהלכו קיבל הודעה על בידוד נוסף.

חשוב לזכור: כל תקופות הבידוד מחייבות אישור של משרד הבריאות. ללא אישור של משרד הבריאות לא תוכל לקבל תשלום על תקופת הבידוד של העובד.

——

עמוס רוזנצוויג הוא עורך דין, משפטן ומרצה, היועץ המשפטי הראשי של המוסד לביטוח לאומי.

אהבתם? הישארו מעודכנים במאמרים נוספים בנושא ביטוח לאומי ומשפט ציבורי ועקבו אחר דף הפייסבוק 'עו"ד עמוס רוזנצוויג – ביטוח לאומי ומשפט ציבורי'. לחצו כאן

צור קשר

ליצירת קשר עם עו"ד עמוס רוזנצוויג ניתן לשלוח דואר אלקטרוני
לכתובת: ar@amosrosenzweig.co.il
או להשאיר פרטים בטופס הבא: