fbpx
articles

אילוסטרציה. צילום: שאטרסטוק

תשלום הוצאות נסיעה לעובדים בסיעוד

הוצאות נסיעה של העובד ממקום העבודה ואליו מחויבות בתשלום על ידי המעסיק, זאת מכוח צו הרחבה שחל במשק. רכיב תשלום זה אמור להשתלם כנגד הוצאות בפועל ועל כן הוא אינו מוכר כרכיב שכר קבוע, אשר מפרישים בגינו הפרשות סוציאליות. על כן, במקרים בהם עובד צריך להגיע למקום עבודתו בנסיעה הוא זכאי להחזר הוצאות ממעסיקו.

ואולם מה הדין כאשר העובד הינו עובד זר, אשר מתגורר דרך קבע במקום עבודתו?

מי המעסיק?

על הפרק עלתה שאלת תשלום הוצאות נסיעה לעובד זר, אשר הינו עובד סיעודי בביתו של קשיש הזכאי לקצבת סיעוד.

על פי החוק, אדם אשר תלוי בעזרת הזולת לצורך התפקוד היומיומי שלו זכאי לקצבת סיעוד בהיקף וברמה המתאימה למידת התלות שלו. בניגוד לגמלאות אחרות, אשר על פי חוק הביטוח הלאומי משולמות למבוטח עצמו, הביטוח הלאומי יכול לשלם את גמלת הסיעוד לידי חברת סיעוד ולא לידי העובד.

במצב בו הנזקק בוחר לקבל שירותי סיעוד מחברת סיעוד בהעסקת עובד זר, מועסק עובד זה בדרך כלל במתכונת של "העסקה במקביל": חברת הסיעוד היא המעסיקה של העובד הזר בגבולות סכום הקצבה מביטוח לאומי, בעוד שהקשיש מהווה מעסיקו של העובד הזר לגבי השלמת הסכום בו הוא נושא מעבר לקצבה.

במצב זה, כל אחד ממעסיקיו של העובד הזר נושא בעלות העסקתו של העובד הזר בהתאם לחלקו היחסי של היקף המשרה המשויך לו: לנותן השירותים משויך היקף המשרה המשקף את שעות שירותי הסיעוד המשולמות על פי חוק הביטוח הלאומי (המומרות מיחידות שירות), בעוד שהקשיש נושא בעלות העסקתו של העובד הזר בכל יתר שעות העסקתו של העובד הזר בהתאם לדין.

הביטוח הלאומי נושא במלוא עלויות העסקת העובדים הזרים כולל ההפרשות הסוציאליות בגין שכרם, וזאת כאמור במסגרת גבולות הקצבה שאושרה לזכאי.

מי ישלם את אובדן הזכויות הסוציאליות?

לאחרונה החלו חלק מחברות הסיעוד לשלם לעובדים זרים תשלום שהוגדר כהוצאות נסיעה, ואולם תשלום זה שולם חלף זכר עבודה של שעות עבודה שהעובד הזר עבד, ולא בגין הוצאות נסיעה בפועל. בכך יצא העובד נפסד כי לא הופרשה הפרשה סוציאלית בגין רכיב זה.

גם משפחת הקשיש, יצאה נפסדת כי היא נדרשה לשלם לעובד הזר הוצאות נסיעה שהוא נשא בהם בפועל בימים שיצא לחופשה.

בנושא זה הוגשה תובענה על ידי חלק מחברות הסיעוד שנדרשו לתקן את צורת תשלום הזו. נכון לשלב זה עמדת היועמ"ש תומכת בעמדת המוסד לביטוח לאומי אולם טרם התקבלה הכרעה.

——

עמוס רוזנצוויג הוא עורך דין, משפטן ומרצה, היועץ המשפטי הראשי של המוסד לביטוח לאומי.

אהבתם? הישארו מעודכנים במאמרים נוספים בנושא ביטוח לאומי ומשפט ציבורי ועקבו אחר דף הפייסבוק 'עו"ד עמוס רוזנצוויג – ביטוח לאומי ומשפט ציבורי'. לחצו כאן

צור קשר

ליצירת קשר עם עו"ד עמוס רוזנצוויג ניתן לשלוח דואר אלקטרוני
לכתובת: ar@amosrosenzweig.co.il
או להשאיר פרטים בטופס הבא: